METODOLOGIA POMIARÓW

W/cm ≠ W/cm²!

Moc lampy UV mierzy się w W/cm. Jednostka ta opisuje natężenie promieniowania, tj. moc wejściową na centymetr długości lampy. Moc LED UV jest jednak podana w W/cm². Oznacza to gęstość mocy - o jakiej moc energia jest dostarczana na cm² powierzchni.

WIĘCEJ O SYSTEMACH LED UV   WIĘCEJ O LED UV KONTRA UV

 


BRAK STANDARDÓW DLA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH


Pomiary systemów LED UV nie są ustandaryzowane i dlatego nie można ich porównać między sobą. Obecnie nie ma urządzeń pomiarowych do LED UV, które są kalibrowane zgodnie ze szczegółowymi normami.  Stosowane do tej pory urządzenia pomiarowe są kalibrowane dla lamp rtęciowych i mają niewystarczającą czułość widmową.

 


NAJWAŻNIEJSZE SĄ POZYCJA POMIAROWA I OBSZAR POMIARU

 

Dla porównywalnych wyników pomiarów, ważne jest również miejsce, w którym zmierzono wynik. W zależności od tego, czy pomiar odbywa się na powierzchni diody LED, w oknie emitera lub na poziomie suszonego podłoża, będą różne wartości. Należy również uwzględnić rozkład promieni LED na suszonym podłożu.

Wszystkie informacje przedstawione powyżej pochodzą ze strony www.ist-uv.com