URZĄDZENIA POMIAROWE UV 

STACJONARNE I MOBILNE JEDNOSTKI POMIAROWE UV 

URZĄDZENIA POMIAROWE

IST METZ oferuje stacjonarne lub mobilne urządzenia pomiarowe UV. Jednostki stacjonarne są zintegrowane z systemem UV, a proces produkcyjny jest cały czas monitorowany i w konsekwencji pracuje w stałych warunkach. Mobilne urządzenia są dostępne jako jednostki inspekcyjne i jednostki do pomiaru intensywności promieniowania UV. Dzięki mobilnemu systemowi pomiaru UV intensywność promieniowania UV nie jest mierzona w sposób ciągły, ale tylko w trakcie procesu produkcyjnego. Dzięki wysokiej precyzji pomiarów możliwe jest kontrolowanie parametrów produkcji i  światła UV. Unika się więc przestojów i następuje redukcja kosztów produkcji. Mobilne urządzenia pomiarowe mogą być również wykorzystywane do porównywania różnych jednostek UV pod względem skuteczności

POBIERZ ULOTKĘ O URZĄDZENIACH POMIAROWYCH UV

 

 

Dostępne są dwa urządzenia pomiarowe. UMS-2, który składa się z wyświetlacza i głowicy czujnika, która jest dostępna w dwóch wersjach. Głowica czujnika UMF jest uniwersalna, podczas gdy głowica czujnika UMI wymaga dostosowania systemu UV.

Tam, gdzie jest transporter, można użyć dozymetru UMD-2. Jest on wyposażony w sondę pomiarową umieszczoną z tyłu urządzenia.

Wszystkie informacje przedstawione powyżej pochodzą ze strony www.ist-uv.com