UV ANALYZER

URZĄDZENIE DO POMIARU UV

 

UV ANALYZER jest urządzeniem do pomiaru promieniowania UV korzystającym z aplikacji na smartfonie. Zestaw pomiarowy składa się z aplikacji UV ANALYZER na Android lub IOS, samoprzylepnych pasków UV ANALYZER i miernika UV.

Aplikację można pobrać bezpłatnie z App Store® firmy Apple® lub za pośrednictwem Google Play. Paski pomiarowe i miernik UV są dystrybuowane przez IST Metz. W celu realizacji zamówienia prosimy o kontakt z naszym biurem.

Pomiar za pomocą UV Analyzer jest dość łatwy. Umieść samoprzylepny pasek na podłożu, naświetl go promieniami UV i dokonaj pomiaru za pomocą miernika UV. Aplikacja pokaże zmierzoną dawkę UV w mJ/cm². Można ją porównać z wartością referencyjną w celu określenia stopnia zużycia źródła światła. Wartości referencyjne dla analizatora UV należy określić na miejscu, gdy źródło promieniowania jest nowe. Pomiary można przechowywać w plikach lub wydrukować.


ULOTKA       OCHRONA DANYCH

 

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

 

 


UV ANALYZER 1   UV ANALYZER2   UV ANALYZER 3

Użyj rękawiczek i przyklej pasek pomiarowy do białego (jasnego) podłoża

 

Napromieniuj pasek pomiarowy światłem UV; zmienia on kolor na ciemnoniebieski

 

Wykonaj pomiar za pomocą miernika UV i prześlij go do aplikacji przez Bluetooth

 


WYKONYWANIE POMIARU 

1. UV ANALYZER 4

Użyj rękawiczek. Wyjmij paski pomiarowe z opakowania chroniącego przed światłem. Weź jeden pasek pomiarowy. Ma on kształt umożliwiający łatwe odklejenie. Nie dotykaj pasków palcami.

 

 UV Analyzer 6

Zalecany czas od momentu wyjęcia z opakowania ochronnego do czasu napromieniowania UV powinien wynosić mniej niż 15 min. Odklej pasek pomiarowy i przyklej na białym (jasnym) podłożu.

UV Analyzer 7

 

Napromieniuj pasek pomiarowy światłem UV. W zależności od dawki promieni UV pasek zmienia kolor na  różny odcień ciemnoniebieskiego. Należy zawsze dokonywać pomiarów indywidualnie do każdej lampy UV.

 

UV Analyzer 8

 

Dokonaj pomiaru paska w ciągu maksymalnie 15 minut od napromieniowania. Otwórz aplikację UV Analyzer na smartfonie. Wybierz odpowiednią krzywą kalibracji w zależności od jednostki i wprowadź dane pomiarowe. Za pomocą aplikacji zrób zdjęcie paska pomiarowego.

 

UV Analyzer 9

Umieść miernik UV na pasku pomiarowym i wykonaj pomiar. Zmierzona wartość jest przesyłana do aplikacji przez Bluetooth.

W aplikacji można zapisać maksymalnie 10 pomiarów. Udostępniane dane pomiarowe tworzą protokół pomiarowy.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UV Analyzer 10

Przechowuj w temperaturze 0 - 20 stopni. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chroń przed wilgocią. Przechowuj paski pomiarowe w dostarczonym opakowaniu. Zalecany czas przechowywania maksymalnie 6 miesięcy.

 

UV Analyzer 11

Czułość pasków pomiarowych wynosi 200-420 nm. Zalecany zakres pomiarowy dawki UV 50 - 2000 mJ/cm². Wartości te zmieniają się w zależności od systemu UV i widma.

 

Pytania i odpowiedzi

1. JAKIE ZASTOSOWANIA SĄ ODPOWIEDNIE DLA UV ANALYZER?

Dowolna aplikacja, w której chcemy określić dawkę UV.

Pomiar za pomocą UV ANALYZER w systemach innych niż produkowanych przez IST Metz opiera się na wartości odniesienia. Na początku należy dokonać pomiaru u klienta po założeniu nowego źródła promieniowania. Będzie to wartość stanowiąca punkt odniesienia do pomiarów w przyszłości. Wykonując pomiar po jakimś czasie, uzyskane zostaną informacje o spadku dawki promieniowania.

 

2. JAK UŻYTKOWAĆ PASKI?
Użyj rękawiczek, przytrzymaj pasek w rogu i pociągnij go. Pasek jest samoprzylepny. Należy go nałożyć na białą powierzchnię, aby uniknąć prześwitywania tła. Nie dotykaj pasków bez rękawiczek!

Uwaga: paski należy przechowywać w lodówce, aby uzyskać pomiar wysokiej jakości przez cały okres użytkowania. Podczas transportu używaj opakowania termoizolacyjnego.

 

3. JAKIE CZYNNIKI SĄ WAŻNE DLA POMIARU UV?
Czynników wpływających na pomiar jest sporo. Najważniejsze z nich to moc elektryczna, odległość do jednostki UV, widmo światła, prędkość maszyny i odpowiednio kształt/kolor podłoża (zakrzywiony – płaski, ciemny – jasny).

Zalecenie: Przestrzegaj czasu nagrzewania źródła promieniowania przez minimum 5 minut przed pomiarem i zapewnij spójne warunki pomiaru. W druku arkuszowym zalecamy wykonanie 100 arkuszy przed pomiarem i użycie 3 pasków (naklejenie na arkuszu w pozycji lewej, środkowej, prawej).

 

4. JAK OBSŁUGIWAĆ MIERNIK UV ANALYZER?
Umieść miernik na pasku, upewnij się, że nie zachodzi na siebie i dotknij klawisz pomiaru w aplikacji (nie na mierniku). Aplikacja umożliwia do 5 pomiarów (po zmianie położenia) dla każdego paska. Po zakończeniu żądanej liczby pomiarów automatycznie obliczana jest wartość średnia. Zalecamy minimum 2 pomiary.

 

5. JAKI JEST ZALECANY ZAKRES DAWKI UV?
Dawkę UV określamy z grubsza między 200 mJ/cm² a 2000 mJ/cm². Jest ona wypadową czułości paska pomiarowego oraz rodzaju źródła promieniowania. Aplikacja użyje zaleceń w zależności od wybranego typu UV. Dawka UV jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości maszyny. Podwojenie prędkości maszyny oznacza zmniejszenie dawki UV o połowę. Aplikacja może obliczyć dawkę UV dla docelowej prędkości pracy maszyny.

 

6. DO CZEGO SŁUŻY KALKULACJA DOSE@SPEED ?
Może się zdarzyć, że żądane wartości dawek przekraczają zalecane limity pasków. W takim przypadku należy ustawić prędkość maszyny, aby uzyskać wartości dawek, które będą mieścić się w granicach. Prędkość maszyny może być teraz niewłaściwa dla twojego zastosowania, ale dzięki tej funkcji możesz obliczyć dokładną dawkę dla żądanej prędkości maszyny.

 

7. JAK DŁUGI JEST OKRES WAŻNOŚCI PASKÓW UV ANALYZER?

 6 miesięcy. W tym czasie paski należy przechowywać w ciemnych i zimnych warunkach, najlepiej włożyć do lodówki.

 

8. CO OZNACZA KRZYWA ODNIESIENIA?
Aplikacja UV ANALYZER wykorzystuje krzywe odniesienia, aby uzyskać najlepszą dokładność. W odniesieniu do widma lampy ew.  LED należy wybrać krzywą odpowiedniego źródła UV. Otrzymasz również szczegółowe informacje dotyczące zalecanych poziomów dawek.
Uwaga: Krzywe odniesienia nie mogą być ze sobą porównywane.

Dostępne krzywe dla źródeł światła UV:

  • BLK Fe - (lampy domieszkowane żelazem dla jednostek IST BLK)
  • BLK Hg - (lampy rtęciowe do jednostek IST BLK)
  • Generic Hg - (lampy rtęciowe dla wszystkich jednostek innych niż IST)
  • Generic LED 375-405 nm - (diody LED dla wszystkich jednostek innych niż IST)
  • LUV3 385 nm - (385 nm diody LED z optyką dla jednostek IST LUV3)
  • MBS-Li Fe - (lampy domieszkowane żelazem do IST MBS-Li ze szkłem kwarcowym)
  • MBS-Li Hg - (lampy rtęciowe do IST MBS-Li ze szkłem kwarcowym)
  • SC 395 nm - (395 nm diody LED bez optyki dla jednostek IST/ITL)

9. JAKIE INFORMACJE WYŚWIETLA APLIKACJA UV ANALYZER?
Aplikacja pokazuje pomiary dawki w odniesieniu do typu jednostki UV i widma (UV i LED). Obliczenie dawki jest wykonywane za pomocą krzywych odniesienia i wyświetlane w mJ/cm². Krzywe odniesienia wyznaczono za pomocą urządzeń do pomiaru UV, dlatego należy uwzględnić ewentualne odchylenie w zakresie +/- 10%.

Przed pomiarem można wprowadzić i zapisać dodatkowe parametry, takie jak numer jednostki, godziny pracy, nazwa maszyny i prędkość pomiaru, odległość od podłoża i ustawienie mocy. Te parametry mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na rzeczywisty pomiar UV.

 

10. CZY PASEK UV ANALYZER JEST WRAŻLIWY NA ŚWIATŁO Z OTOCZENIA?
Istnieje pewna czułość (do 420 nm) na światło otoczenia. Dlatego nie zalecamy silnego oddziaływania światła przed i po naświetleniu paska przez system UV. Z tego też powodu czas od naklejenia paska do napromieniowania UV a następnie do pomiaru nie może być dłuższy niż 15 minut. 

 

11. JAK ZAPEWNIĆ JAKOŚĆ POMIARU?
W każdym opakowaniu analizatora UV znajduje się standard kalibracji. Służy on do ponownej kalibracji. Nie należy go wymieniać z z tymi pochodzącymi z innych zestawów UV ANALYZER. IST METZ zaleca, aby miernik był raz w roku poddawany kontroli fabrycznej. Dlatego odesłać go do IST Metz.

 

12. JAKA JEST ZALETA UV ANALYZER?
Paski UV nie mają jednolitej czułości w całym zakresie UV. Stworzono zatem krzywe odniesienia odnoszące się do typu systemu UV i zakresu widma, które uwzględniają ten aspekt. Dzięki temu pomiary są bardziej wiarygodne. Dodatkowo każdy miernik ma dołączony standard kalibracji. Dzięki tym środkom osiągana jest wysoka jakość pomiaru.

 

13. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ POMIARY?
Aplikacja UV ANALYZER oferuje możliwość udostępniania pomiarów. Pełny protokół można zapisać w postaci pliku pdf, przesłać do drukarki lub na adres e-mail. Należy pamiętać, że w aplikacji zostanie zapisanych tylko 10 ostatnich pomiarów. Jeśli spróbujesz zapisać więcej niż 10 pomiarów, najstarszy pomiar zostanie nadpisany.

 

14. CZY UV ANALYZER MOŻNA UŻYWAĆ DO SYSTEMÓW WYPRODUKOWANYCH PRZEZ INNYCH PRODUCENTÓW NIŻ IST METZ?
Oczywiście jest to możliwe, nawet jeśli analizator UV został opracowany dla sprzętu IST METZ. W takim przypadku musisz wybrać ogólną krzywą (GENERIC), która jest zbliżona do twojego zastosowania.

 

15. CZY MOGĘ UŻYWAĆ INNYCH PASKÓW DO POMIARU UV?
Nie, aplikacja rozpozna tylko paski IST UV ANALYZER. Paski innych firm nie są obsługiwane.

 

16. JAK ROZPOZNAĆ STAN NAŁADOWANIA BATERII UV?
Podczas podłączania pendrive'a do aplikacji wyskakuje komunikat, który wyświetla stan baterii . Stan baterii jest również dostępny w menu: Ustawień -> Informacje o czujniku (Settings -> Sensor Information)

 

17. JAK PODŁĄCZYĆ MIERNIK?
Uruchom aplikację. Włącz miernik. Zaczyna na nim migać dioda. Następnie naciśnij ikonę w prawym górnym rogu. Zmiana koloru ikony na niebiesko potwierdzi połączenie. Wyłączenie wymaga wciśnięcia przycisku na mierniku przez ok. 3 sekundy.

 

18. NA CO WPŁYWAJĄ USTAWIENIA?
Wybierając menu ustawień, znajdziesz możliwość wprowadzenia żądanych jednostek odległości od podłoża (cm, cale, mm) i prędkości maszyny (ft/min, mm/s, m/min, m/s). Adres e-mail służy tylko do logowania administratorów.

 

19. CZY POŁĄCZENIE Z INTERNETEM JEST KONIECZNE?
Aplikacja wymaga połączenia z internetem w celu pierwszego uruchomienia aplikacji i aktualizacji danych. Umożliwi to załadowanie niezbędnych informacji z bazy danych i umożliwi 14 dni pracy w trybie offline. Po tym czasie zostaniesz poproszony o połączenie z internetem, aby otrzymać możliwe aktualizacje.

 

20. DLACZEGO MIERNIK WYMAGA PODŁĄCZENIA PRZEZ BLUETOOTH?
Miernik jest połączony przez Low Energy Bluetooth ze smartfonem, dlatego musisz zezwolić na korzystanie z Bluetooth. LE Bluetooth potrzebuje również udostępniania lokalizacji.