OCHRONA DANYCH W APLIKACJI UV ANALYZER
INFORMACJE PRAWNE

Niniejsze informacje o ochronie danych dotyczą korzystania z aplikacji mobilnej „UV ANALYZER” (zwanej dalej „Aplikacją”).

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, w szczególności z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zaoferować Ci wyżej wymienioną Aplikację.

Niniejsza informacja o ochronie danych opisuje, w jaki sposób i dlaczego Twoje dane są gromadzone i wykorzystywane oraz jakie masz opcje w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 


1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z RODO spoczywa na firmie

IST METZ GmbH & Co. KG

Lauterstraße 14-18
72622 Nurtingen
Niemcy

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem:

Mustafa Vural

c/o Hopp + Flaig PartG mbB

Beratende Ingenieure

Neue Weinsteige 69/71

70180 Stuttgart

Germany

Tel: 0049 711 320 6570
E-mail: VURAL@HOPP-FLAIG.DE

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

 2.1 Dostęp i korzystanie z aplikacji razem z miernikiem UV ANALYZER

Zbieramy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej Aplikacji i wchodzisz z nami w interakcje, a także przechowujemy dane o Twoim urządzeniu mobilnym (pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują datę i godzinę uzyskania dostępu do aplikacji, różnicę stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT), treść żądania (konkretna strona), ilość przesłanych danych, raport o pomyślnym dostępie (odpowiedź HTTP kod), język i wersja używanej przeglądarki, używany system operacyjny i jego status dostępu, adres URL strony odsyłającej (tj. poprzednia odwiedzana strona), adres IP i dostawca żądający. Używamy tych danych dziennika wyłącznie do oceny statystycznej w celu obsługi, optymalizacji i zapewnienia bezpieczeństwa naszej aplikacji.

Wykorzystujemy te dane również do zbierania anonimowych informacji o liczbie odwiedzających naszą Aplikację (ruch) oraz o zakresie i sposobie korzystania z naszej Aplikacji i usług. Na podstawie tych informacji możemy dostarczać spersonalizowane i specyficzne dla lokalizacji treści, analizować ruch danych, wykrywać i rozwiązywać błędy oraz ulepszać nasze usługi. Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego sprawdzenia danych protokołu, jeśli na podstawie konkretnych dowodów istnieje uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem wykorzystania.

Zapisujemy nazwę naszego klienta pod numerem seryjnym odpowiedniego analizatora UV, ale tylko po to, aby poprawić funkcje urządzenia i wyeliminować wszelkie błędy.

Ramy prawne przetwarzania danych zgodnie z wyżej wymienionymi punktami to art. 6 ust. 1 f) RODO. Zapisujemy dane aby sprawdzić, że nasza Aplikacja działa i jest bezpieczna, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Aplikacji i w celu uproszczenia korzystania z naszej Aplikacji.

Jeśli wpiszesz swój adres e-mail w wyznaczonym polu w Aplikacji, sprawdzamy adres e-mail i udostępniamy go administratorom. Ramy prawne przetwarzania tych danych to art. 6 ust. 1 b) RODO.

 

2.2 Kontakt przez e-mail

Jeśli skontaktujesz się z nami (np. za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub poczty e-mail), zapisujemy niezbędne dane kontaktowe, abyśmy mogli przetworzyć Twoją prośbę i odpowiedzieć na nią. Ramy prawne przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 b) RODO.

Zapisujemy i wykorzystujemy inne dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę lub jeśli jest to dozwolone przez prawo.

 

2.3 Okres przechowywania

Przetwarzane przez nas dane osobowe będą przez nas przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do danego celu - w szczególności korzystania z aplikacji - zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania (np. zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym i kodeksem podatkowym dziesięć lat w przypadku dokumentów podatkowych i sześć lat w przypadku innych pism handlowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przechowywanie poza ustawowymi okresami przechowywania jest możliwe, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO lub cel przetwarzania danych jeszcze nie ustał.

 

3. TWOJE PRAWA JAKO OSOBY, KTÓRA DOTYCZY PRZETWARZANIA DANYCH
 

Zgodnie z warunkami art. 15 do art. 20 RODO masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych przez nas danych, poprawienia nieprawidłowych danych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia swoich danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach nie możemy całkowicie usunąć danych użytkownika ze względu na prawne obowiązki dotyczące przechowywania.

W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Możesz sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE.

 

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych, wykorzystując najnowocześniejsze możliwości techniczne. Wszystkie dane są przesyłane za pomocą szyfrowania. Używamy systemu szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer), ale należy pamiętać, że nie można zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa podczas przesyłania danych online (np. w korespondencji e-mail). Nie ma możliwości zapewnienia pełnej ochrony przed dostępem osób trzecich. W celu zabezpieczenia Twoich danych podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nie możemy również zagwarantować, że nasza usługa będzie dostępna w określonych godzinach; błędów, zakłóceń i przestojów nie da się całkowicie uniknąć. Serwery, z których korzystamy, są dokładnie i regularnie archiwizowane.

 

5. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie odbywa się na podstawie zbierania danych osobowych.

 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM; BRAK PRZEKAZYWANIA DANYCH DO KRAJÓW SPOZA UE
 

Co do zasady, wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w naszej firmie. Jeśli w jakimś zakresie w celu realizacji umowy angażujemy strony trzecie, otrzymują one wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do odpowiedniej usługi. W przypadku zlecania na zewnątrz poszczególnych części przetwarzania naszych danych, umownie zobowiązujemy podmiot przetwarzający dane do wykorzystywania ich zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych oraz w celu zagwarantowania ochrony praw osoby, której dane dotyczą. Przekazywanie danych organom lub osobom spoza UE nie ma miejsca i nie jest planowane.

 

6.1 Oprogramowanie stron trzecich

W tej aplikacji użyliśmy kilku fragmentów otwartego i bezpłatnego oprogramowania. Wielkie podziękowania dla mądrych ludzi, którzy byli zaangażowani w tworzenie tych fantastycznych programów!