LABORATORIUM

PRZEPROWADŹ SWOJ TESTY W NASZYM LABORATORIUM!
 
 

Naszym celem jest bliska współpraca z klientami w celu opracowania systemów dostosowanych do ich specyficznych wymagań i zapewnienia jak najlepszej ich integracji w procesie produkcyjnym. Oprócz własnych badań, nasze laboratoria są również dostępne dla klientów do przeprowadzania prób w celu ustalenia optymalnych parametrów ich produktów. Możliwe jest opracowanie kompletnych procesów z klientem i ich symulowanie przed rozpoczęciem rzeczywistej produkcji.

 

Nasze laboratorium jest wyposażone w różnego rodzaju systemy UV, w tym systemy z gazem obojętnym, do przeprowadzania prób uszlachetniających. Dzięki jednostkom laboratoryjnym UV można przeprowadzać testy utwardzania UV na produktach o różnych rozmiarach, które mogą być dwu- lub trójwymiarowe. Testy są możliwe w procesach poligraficznych, jak również w wielu zastosowaniach przemysłowych i przemyśle motoryzacyjnym.

LABORATORIUM OFERUJE RÓWNIEŻ:

- pomiary UV

- próby z systemami w środowisku gazu obojętnego 

- testy nadruku

- transmisja UV

- powlekanie natryskowe

- rozwój procesu

- produkcja prostych prototypów

Moduły do wypożyczenia

Do prób na miejscu w siedzibie klienta posiadamy do wypożyczenia kilka systemów o różnej szerokości roboczej. W próbach tych na życzenie może uczestniczyć nasz inżynier aplikacji.

Sprzęt testowy

Posiadamy różne urządzenia do testowania parametrów systemu i charakterystyk farb i lakierów.

Można nimi zmierzyć:

  • Temperaturę, pik UV i dawkę UV
  • Poziom energii powierzchniowej (zwilżalność) podłoża, adhezję, przyczepność
  • Gęstość druku, połysk, odporność na zarysowania, grubość powłoki, itp.

Konsultacje i wsparcie

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!