ODZYSK CIEPŁA

Jeśli masz więcej niż jeden system UV, warto zastanowić się nad odzyskiem ciepła. Istnieje możliwość stworzenia projektu, którego celem jest uzyskanie optymalnej efektywności energetycznej systemu UV, z uwzględnieniem konfiguracji produkcyjnej.