STERITUBE (STERYLIZACJA POWIETRZA)
STERITUBE DEZAKTYWUJE 99,9% WSZYSTKICH WIRUSÓW W POWIETRZU

 

Od 2000 roku dostępne są badania, które potwierdziły istotny wpływ  jakości powietrza na nasze zdrowie. SARS i pandemie grypy w ostatniej dekadzie pokazały całemu światu, że wirusy przenoszone drogą powietrzną mogą mieć znaczący wpływ społeczny i ekonomiczny.

Systemy Steritube wykorzystują unikalną, opatentowaną technologię UVPE (eliminacja patogenów za pomocą fali ultrafioletowych) do dezynfekcji powietrza. Służą do dezaktywacji mikroorganizmów szkodliwych dla ludzi, środowiska i żywności. Systemy te znajdują się w ofercie IST METZ jako oficjalnego partnera Virobuster® .

 

WIĘCEJ O STERIBASE 300   WIĘCEJ O STERIWALL 150

 

POBIERZ ULOTKĘ I CENNIK

 


STERITUBE JEST....

 

.... NIEZAWODNY - OD PONAD 18 LAT. SKONCENTROWANY KNOW-HOW.

Od ponad 40 lat IST Metz (Nürtingen, Niemcy) produkuje i sprzedaje systemy UV do utwardzania farb, powłok i silikonów. Wiele osób nie wie, a jest to udowodnione naukowo, że emisja światła UVC dezaktywuje DNA szkodliwych mikroorganizmów w powietrzu, wodzie i na powierzchni w 99,99%!

Lampy UV produkowane przez spółkę zależną IST Metz - eta plus były również używane do dezynfekcji miejskiej sieci wodociągowej, np. w Bazylei, Paryżu i San Francisco.

Virobuster GmbH - specjalista w dziedzinie dezynfekcji powietrza od 2002 roku oraz IST łączą swoją wiedzę w zakresie rozwoju i dystrybucji systemów dezynfekcji powietrza.

 

.... SKUTECZNY. JEGO DZIAŁANIE UDOWODNIONO NAUKOWO.

Wszystkie opublikowane badania potwierdzają skuteczność światła UVC w zwalczaniu koronawirusów. Różne koronawirusy mają bardzo podobną strukturę, dlatego też istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyszłe mutacje zostaną dezaktywowane przez światło UVC1.

Technologia UV zastosowana w Steritube zwiększa czystość powietrza poprzez zmniejszenie zawartych w nim bakterii 2.

Skuteczność modułów UVC w porównaniu z konwencjonalnymi systemami filtrującymi w zakresie dezaktywacji wirusów przenoszonych drogą powietrzną została potwierdzona danymi3.

1Heßling; Hönes; Vatter; Lingenfelder (2020): Ultraviolet irradiation doses for coronavirus inactivation – review and analysis of coronovirus photoinactivation studies. GMY Hygiene and Infection Control

2 Aurbach; Wisplinghoff: Ermittlung der Eliminationsrate von Mikroorganismen in der Raumluft durch UVC-Strahlung. Zentrum für Mykologie Köln (ZfMK)

3 Kowalski, W.J. (2009): Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook: UVGI for Air and Surface Disinfection. Springer Verlag, Heidelberg

Więcej dostępnych badań

 

..... BEZPIECZNY

Jeśli używasz Steritube, możesz łatwo pokazać swoim gościom i klientom, że jakość powietrza jest dobra i bezpieczna, co potwierdza „certyfikat AIRbalance”. Parametry takie jak: objętość czyszczonej przestrzeni, szybkość wymiany powietrza, liczba urządzeń do dezynfekcji, a nawet liczba osób przebywających w pomieszczeniu mają wpływ na wartości CFU (jednostki tworzące kolonię) patogenów. Pod tym względem Steritube wypada znakomicie w porównaniu do konkurencyjnych urządzeń, powodując zmniejszenie wskaźnika infekcji. Co równie ważne: technologia UV stosowana w Steritube nie wykorzystuje chemikaliów ani ozonu i dlatego jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierząt i środowiska.

 

...POTĘŻNY. KILKA CYRKULACJI POWIETRZA NA GODZINĘ I DEZYNFEKCJA ŚWIATŁEM UV.

Standardowy oczyszczacz powietrza

 

Steribase

- niska cyrkulacja powietrza z otoczenia
- wysokie koszty w trakcie całkowitego użytkowania
+ niskie koszty inwestycji   

 

 

 

+ wysoka cyrkulacja powietrza w całym otoczeniu
+ wysoki współczynnik dezaktywacji patogenów
+ niskie koszty w trakcie całkowitego użytkowania
- wysokie koszty inwestycyjne

 

... JEDEN Z NAJBARDZIEJ WYDAJNYCH SYSTEMÓW DZIĘKI MAKSYMALNEJ WARTOŚCI CADR4 I DAWCE UV.

Porównano 30 różnych sterylizatorów powietrza produkowanych przez 13 producentów3. Steritube przewyższa zalecenia „International Ultraviolet Association” i osiąga niezwykle wysoką wartość CADR. 

Dawka UV jest więcej niż wystarczająca, aby zmniejszyć całkowitą ilość bakterii i wirusów w powietrzu o ponad 99,9% 3
W trakcie porównania systemów modelowych HVAC pokazuje, że Steritube, w przeciwieństwie do systemu Bäro, jest bardziej skuteczny w dezaktywacji wirusów znajdujących się w strumieniu powietrza.

4 CADR (clean air delivery rate - stopień dostarczania czystego powietrza) mierzy skuteczność filtra powietrza w stosunku do przestrzeni pomieszczenia i ilość czystego powietrza wytwarzanego na minutę. Im wyższy CADR, tym lepiej.