SYSTEMY LABORATORYJNE UV i LED 

WSZECHSTRONNOŚĆ DO BADAŃ I ROZWOJU

Jednostki laboratoryjne UV i LED IST były przez wiele lat niezwykle przydatne dla celów badawczych i rozwojowych. Systemy mogą być zintegrowane z istniejącą maszyną lub mogą być dostarczane jako jednostki wolnostojące z taśmą transportującą. Samodzielne urządzenia laboratoryjne UV i LED są produkowane w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych w firmie IST w Niemczech, a do uruchomienia na miejscu niezbędne jest jedynie włączenie urządzenia. 

POBIERZ ULOTKĘ O SYSTEMACH LABORATORYJNYCH UV 

PODSUMOWANIE CECH SYSTEMU

EFEKTYWNOŚĆ Z SERCEM I DUSZĄ


​​⇒ URZĄDZENIE UV CHŁODZONE POWIETRZEM

Jednostka laboratoryjna jest wyposażona w sprawdzoną lampę UV MBS-5L. Maksymalna jej moc wynosi 200 W/cm, a długość -  370 mm i pasuje do pionowego formatu produktów A4. Odległość między modułem lampy a taśmą przenośnika można łatwo regulować.


​​TECHNOLOGIA REFLEKTORÓW URS

Zintegrowana technologia URS zapewnia optymalne dostosowanie geometrii reflektora i właściwości odbicia promieni UV do procesu produkcyjnego.


⇒ PRZEŁĄCZNIK I JEDNOSTKA STERUJĄCA

Sterowanie lampą następuje za pomocą statecznika elektronicznego. Możliwa jest płynna regulacja mocy lampy (30-100%). Wszystkie elementy elektryczne są wbudowane w jednostkę. Zasilanie elektryczne odbywa się za pomocą wtyczki Cekon 32 A.


⇒ OPTYMALNE ROZPROWADZANIE CIEPŁA W OBUDOWIE LAMPY

Lampa i reflektory są chłodzone powietrzem. Powietrze wywiewane jest odprowadzane z powrotem do pomieszczenia przez filtr z węglem aktywnym.


⇒ ELASTYCZNE DOPASOWANE

System transportujący pracuje wraz z taśmą na próbki. Prędkość transportera można bezstopniowo regulować w zakresie 4–200 m / min.


⇒ PRZYJAZNA KONSERWACJA

Wszystkie elementy urządzenia, w tym lampa, reflektor, cylinder pneumatyczny itp., są łatwo dostępne. Lampę można wymienić bez dodatkowych prac lub demontażu innych elementów.


⇒ OPCJA: POMIAR UV

Systemy UV od IST METZ - MBS L  są przygotowane do pomiaru UV. Moc UV można zmierzyć zgodnie z wymaganiami za pomocą poręcznego przyrządu pomiarowego UMS-2.


Alternatywnie możemy dostarczyć naszą standardową jednostkę laboratoryjną, którą można łatwo zintegrować z istniejącymi maszynami. Na życzenie mogą być wyposażone w systemy LED.


 

Wszystkie informacje przedstawione powyżej pochodzą ze strony www.ist-uv.com