TECHNOLOGIA EKSCYMEROWA

 

Technologia ekscymerowa znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Ekscymer oznacza "wzbudzony dimer". W ekscymerach ośrodkiem aktywnym jest sztuczna molekuła złożona z gazu obojętnego (Ar, Kr, Xe) i halogenu. Taka molekuła nie istnieje w warunkach „normalnych”, ale może zostać utworzona podczas wyładowania elektrycznego.
Przy dysocjacji molekuła uwalnia energię wiązania chemicznego w postaci promieniowania UV. Syntetyczne szkło kwarcowe umożliwia transmisję światła UV, nawet przy długości fali poniżej 200 nm. Aby obejść problem absorpcji tlenu z powietrza, proces przebiega
w atmosferze obojętnej, z wykorzystaniem azotu.

POBIERZ ULOTKĘ O SYSTEMACH EKSCYMEROWYCH OD IST METZ

 


OBSZARY ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII EKSCYMEROWEJ

TECHNOLOGIA EKSCYMEROWA W RÓŻNYCH PROCESACH

 

MATOWIENIE

W technologii ekscymerowej wykorzystuje się promieniowanie UV o krótkich falach wytwarzających wysoką energią, które powierzchniowo penetrują powłoki lakiernicze. Na powierzchni bardzo szybko utwardza się cienka warstwa lakieru, pod którą znajduje się płynny lakier. W związku z tym kurczy się ona, staje się pofałdowana i nie odbija promieni słonecznych, dając efekt matowy. Całość podłoża jest następnie utwardzana za pomocą długofalowego promieniowania UV.

⇒ Matowienie: ekscymer UV (172 nm) w atmosferze gazu ochronnego.

⇒ Utwardzanie: średniociśnieniowa lampa UV (200 - 450 nm) w atmosferze gazu ochronnego lub w normalnej atmosferze.

⇒ Nie jest wymagany czynnik matujący (choć można go użyć).

⇒ Połysk: stopień połysku 2 - 30 (kąt pomiaru 60 °) w zależności od zastosowania.

Obszary zastosowania: podłogi PCV, folie dekoracyjne do mebli i podłóg, płyty pilśniowe i laminaty, panele drewniane, części plastikowe (np. przemysł motoryzacyjny)


 

WYBIELANIE I DEZYNFEKCJA

Ozon tworzy się przy długości fali poniżej 242 nm. Zanim to nastąpi, światło UV, uderza w cząsteczki tlenu (O2) zrywając ich wiązania. Uwolnione atomy (O) łączą się z innymi cząsteczkami tlenu wytwarzając ozon (O3).  Długość fali wytwarzanych przez ekscymer - 172 nm i związane z tym promieniowanie wysokoenergetyczne sprawia, że ekscymer jest dobrym „generatorem ozonu”.

⇒ Ozon jest stosowany jako wybielacz w przemyśle tekstylnym i przy produkcji materiałów piankowych.
⇒ Podczas dezynfekcji ozon służy do oczyszczania wody i powietrza, ponieważ ma działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze.

Uszkodzenie DNA występuje przy długości fali do 280 nm. Zapobiega to namnażaniu się bakterii i wirusów. Istnieje wysoki stopień skuteczności w zakresie 254 nm, ale ozon pochłania odpowiednie długości fal ze średnio-ciśnieniowych lamp Hg.

Obszary zastosowania: wybielanie w przemyśle tekstylnym i przy produkcji materiałów piankowych, dezynfekcja wody i powietrza.


CZYSZCZENIE I MODYFIKACJA POWIERZCHNI

 

⇒ Metody czyszczenia UV odgrywają kluczową rolę w branży wyświetlaczy i półprzewodników. Światło ultrafioletowe o bardzo krótkiej długości fali (wartość szczytowa 172 nm) służy do rozrywania wiązań w substancjach organicznych. Dodatkowe wytwarzanie ozonu utlenia te zanieczyszczenia do dwutlenku węgla i wody. Rezultatem jest czysta powierzchnia.


⇒ Modyfikacja powierzchni poprawia napięcie powierzchniowe, co z kolei poprawia zwilżalność. Zwilżalność jest mierzona za pomocą kąta zwilżania. Znaczący efekt osiąga się przy długości fali poniżej 200 nm.

 

Obszary zastosowania: produkcja wyświetlaczy, produkcja paneli dotykowych, produkcja płytek elektronicznych.


LAMPY EKSCYMEROWE

DOSTĘPNE LAMPY EKSCYMEROWE

 

Długości lamp: 375 mm - 2300 mm
Moc: ca. 5 W / cm, maks. 1 kW
Szerokość połówkowa: ok. 14 nm
Opcjonalne długości fali: (222 lub 308 nm)