TECHNOLOGIA ŚLEDZENIA PROMIENI
WYSOCE WYDAJNE SYSTEMY UV


Geometria reflektora jest optymalizowane przy użyciu oprogramowania śledzącego promień. Lampy UV i reflektory są wczytywane do programu jako modele 3D. Istnieje możliwość wyboru rodzaju suszonego podłoża z listy najczęściej stosowanych, jak również odległości lampy od podłoża. Jeśli zmienimy geometrię reflektora, zmieni się również padanie promieni UV. W zależności od procesu produkcyjnego, wymagane jest różne padanie promieni UV. Podczas pracy z podłożami wrażliwymi na temperaturę, stosuje się reflektory paraboliczne. W innych przypadkach, bardziej korzystne są reflektory eliptyczne, ponieważ skupiają one promienie świetlne. Promieniowanie na powierzchni jest mierzone w W/mm2 i wyświetlane na wykresach 3D. Śledzenia promieni służy do obliczania i optymalizacji sprawności zespołu UV, jednorodności promieniowania, oraz mocy suszenia w zależności od odległości. 

WIĘCEJ O SYSTEMACH LED UV   WIĘCEJ O SYSTEMACH UV

 


TERMOSYMULACJA


Termodynamika systemu jest również optymalizowana. Urządzenie jest  wczytywane do programu jako model 3D, w celu symulowania przepływu powietrza i obciążenia termicznego reflektorów oraz elementów obudowy. W ten sposób rozpoznawane są strefy krytyczne. Oprogramowanie 3D stosowane do śledzenia promieni UV oraz do termodynamiki  znacznie skraca czas przygotowania produkcji, ponieważ w wyniku procesów optymalizacji konstrukcja reflektorów oraz części obudowy mogą być natychmiast zmienione w systemie 3D CAD. Dzięki programom symulacyjnym, czasochłonne testy w laboratorium są zredukowane do minimum.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ !
 
 

Wszystkie informacje przedstawione powyżej pochodzą ze strony www.ist-uv.com